SERVE
 

                 SERVİS VE ÇEŞİTLERİ

DÜZ SERVİS ÇEŞİTLERİ


a-Forehand Düz Servis

b-Backhand Düz Servis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A- FOREHAND DÜZ SERVİS(RAKET İÇİ)


FOREHAND DÜZ SERVİS UYGULAMASI 
                                                       
                

HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI

1-Ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
2-Sağ elini kullanan oyuncular için,sol ayak sağ ayağa görebiraz önde pozisyon alır.
3-Top havaya atıldıktan sonra,kol biraz geriye çekilir.
4-Top aşağıya doğru düşmeye başladığı anda raket öne doğru yarı kapalı şekilde hızlıca ileriye götürülür.
5-Hareket sırasında vücut ağırlığı arkada bulunan ayaktan önde bulunan ayağa aktarılır.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B-BACKHAND DÜZ SERVİS(RAKETİN DIŞI)

BACKHAND DÜZ SERVİS UYGULAMASI 
                                                       

 
 HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI

1-Ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
2-Sola ayak sağ ayağa göre bir adım öndedir.
3-Dizler hafif bükülü olarak durulur.
4-Top havaya atırlırken dizlerin bükülü durumu düzleşir ve vücut ağırlığı arkadaki ayağın üzerine verilir.
5-Raket geriye doğru yarı açık durumdayken,yukarı arkaya doğru kaldırılır.
6-Sonra raket orta süratle öne aşağıya ve topun altına doğru götürülür.
7-Topa vuruş sırasında vücut ağırlığı arkadaki ayaktan öndeki ayağa aktarılırken dizler tekrar bükülür.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KESİK-KESME SERVİS ÇEŞİTLERİ

Bu servislerde top geriye doğru döner.Servislerin atılması sırasında topun az veya çok kesilmesi oyuncuya bağlıdır.

a-Forehand Kesik-Kesme Servis
b-Backhand Kesik-Kesme Servis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FOREHAND KESME SERVİS
                    


HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI

1-Ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
2-Sağ ayak sol ayağa göre bir adım önde olarak durulur.
3-Top havaya atıldıktan sonra sol kol biraz aşağıya ve geriye çekilir.
4-Bu hareket sonrasında ağırlık sol ayaktadır.
5-Top aşağıya doğru düşmeye başladığı anda raket öne doğru yarı kapalı şekilde hızlıca ileriye götürülür.
6-Bu sırada vücut ağırlığı sol bacaktan sağ bacağa aktarılır. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BACKHAND KESME SERVİS
                     
                     

HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI

1-Ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
2-Sağ ayak sol ayaktan bir adım ileride ve dizler bükülüdür.
3-Top havaya atılırken kol geriye çekilerek vücut ağırlığı arkadaki ayağa verilir.
4-Top aşağıya düşerken geriye doğru yarı açık olan raket yukarı arkadan aşağı öne doğru götürülür.
5-Vuruş sırasında vücut ağırlığı sağ bacağa aktarılırken dizler bükülü durumdadır.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


YAN FALSOLO SERVİS ÇEŞİTLERİ   

Bu servisler daha çok spin atak oynayan oyuncular tarafından kısa olarak kullanılırlar. Bu servislerde amaç topun kendi sahamızın forehand köşesine gelmesini sağlamaktır. Böylece kolaylıkla forehand spin veya atak olanağı bulmuş oluruz.

İki Çeşittir.
a-Raketin Ucu Yukarı Bakan şekilde servis
b-Raketin Ucu Aşağı Bakan şekilde servis
(Forehand-Backhand Yüzü ile)
 

RAKETİN UCU YUKARI BAKAN ŞEKİLDE YAN FALSOLU SERVİS
                      


HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI
 
1-Bu servis yalnızca raketin forehand yüzü ile yapılabilir.
2-Ayaklar omuz genişliğinde açık ve paraleldir.
3-Vücut masaya yan dönüktür.
4-Top yukarı doğru atılırken raket başın yan tarafına ve geriye doğru götürülür.
5-Bu sırada dizler bükülerek çömelik durum alınır.
6-Top düşerken dikey şekilde olan raket hızlıca aşağıdan öne doğru kolun büküklüğü tamamen kaybolacak şekilde yatay olarak hareket ettirilir.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAKETİN UCU AŞAĞI BAKAN ŞEKİLDE YAN FALSOLU SERVİS
Bu servis raketin hem forehand hem de backhand yüzü ile atılabilir.

Forehand yüzü ile 
                     


HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI
 1-Vücut masaya yan dönüktür.
2-Ayaklar omuz genişliğinde açık ve sol ayak sağ ayaktan bir adım öndedir.
3-Top yukarı atılırken açık durumda olan raket yukarı arkaya doğru götürülür.
4-Bu sırada vücut ağırlığı sağ bacağa verilir.
5-Top aşağıya düşerken raket yukarı sağ taraftan aşağı sol tarafa doğru hareket ettirilir.
6-Topa raket yarı açık veya aşağıya doğru dikey şekildeyken vurulur.
7-Hareket sırasında vücut ağırlığı sol bacağa aktarılır.
 
Backhand Yüzü ile
                    HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI
            

1-Bu servis topa en fazla yan dönüşün kazandırıldığı servistir.
2-Vücut masaya paralel ve ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
3-Bazen sol ayak sağ ayaktan bir adım geride olabilir.
4-Raket sol kalça seviyesindedir.
5-Top yukarı doğru atılırken vücut ağırlığı sağ bacağa aktarılır.
6-Top aşağı düşerken raket dikey veya yarı açık şekilde vücuda paralel olarak soldan sağa doğru hareket ettirilir.
7-Kolun bu hareketi sırasında vücut ağırlığı sol bacağa aktarılır.

SERVİS

Servisler diğer vuruşlara göre çok çeşitli olan vuruşlardır.
Servisler genel olarak Şekil 3 görüldüğü gibi çapraz ve paralel olarak kullanılırlar.
Servislerin atışlarındaki kolun mekaniği diğer vuruşların mekaniğinden çok farklı değildir.
Servislerin diğer vuruşlar ile arasındaki fark servislerin gelen topa değil, elle atılan topa doğru yapılışıdır.
Diğer bir fark ise serviste topun ilk olarak servisi atan oyuncunun sahasına çarpmasıdır,iyi bir servis için topu elden çıkarttıktan sonra vücut masanın üzerine doğru eğilmeli ve raketin hareketi öne doğru olmalıdır.

Seçilen servisler genellikle yavaş olarak kullanılırlar.
Yavaş atılan servislerde amaç topun rakibin filesine yakın düşmesidir.
Şekil hızlı atılan servisler rakip sahanın uç çizgisine yakın düşerler. Servislerde genellikle raketin üst ucuna yakın yeriyle vurulur.
Bu vuruş şekli geniş omuz dönüşünü ve bilek hareketinin çabukluğunu sağlar.
Serviste kolun hareketi genellikle dirsek veya bilekten olur.
Servislerin çapraz ve kısa olarak atılması oyunda önemli bir taktik unsurdur.
Bu tip kısa servislerde rakibin top spin veya atak ile oyuna başlaması önlenmiş olur.
Değişik yönlere atılan servislerde raketin mekaniği ve topun dönüşleri şekilde gösterilmiştir. 


Bu vuruşlarda özellikle dirsek ve bilek hareketi çok önemlidir.
Antrenmanlarda servislere yeterli zaman ayrılmamaktadır. İyi bir servis atarak topu rakibin kontrolü dışına çıkarabiliriz.
Rakibin karşıladığı vuruşla onun topu normalden daha yükseğe atmasını sağlayabiliriz.
Bu da iyi bir atak ile sayı almak için yeterlidir. İyi atılan servisi rakip belli bir yere kadar önler.
Hangi tip servislerin karşılanınca nereye gideceğini ve % hesapları antrenmanlarda saptanır.
Bu sayede servisten sonra belirli bir yerde durularak karşıdan gelen topa daha rahat bir şekilde top-spin veya atak yapılabilir. 

A- Düz servisler:

Bu servislerde top biraz öne doğru döner.
Müsabakalarda az kullanılırlar.Aşağıda servislerin atılış şekilleri, vücut ve kolun durumları göz önünde bulundurularak açıklanmıştır.

Forehand düz servis

Ayaklar omuz genişliğinde açık,sol ayak sağa göre biraz önde olarak durulur.
Top havaya atıldıktan sonra kol biraz geriye çekilir.
Top aşağıya doğru inmeye başladığı anda raket öne doğru yarı kapalı şekilde hızlıca ileriye doğru götürülür. 
Hareket sırasında vücut ağırlığı arkadaki ayaktan öndeki ayağa aktarılır.Backhand Düz Servis:

Bu servis düz oyun oynamayı tercih eden kompleks oyuncular tarafından kullanılır.
Ayaklar omuz genişliğinde açık ve sağ ayak sol ayağa göre bir adım önde olarak durulur.
Top havaya atıldıktan son kol biraz aşağıya ve geriye çekilir. Bu hareket sırasında ağırlık sol ayaktadır.
Top aşağıya düşerken raket öne doğru yarı kapalı şekilde hızlıca ileri doğru götürülür.
Bu sırada vücut ağırlığı sol bacaktan sağ bacağa aktarılır.

B- Kesik servisler:

Bu servislerde top geriye doğru döner. Servislerin atılışı sırasında topun az veya çok kesilmesi oyuncuya bağlıdır.

FOREHAND KESİK SERVİS

Ayaklar omuz genişliğinde açık,sol ayak sağ ayağa göre bir adam önde ve dizler biraz bükülü olarak durulur.
Top havaya atılırken dizlerin bükülü durumu düzleşir ve vücut ağırlığı arkadaki ayağın üzerine verilir.
Raket geriye doğru yarı açık durumdayken yukarı arkaya doğru kaldırılır.
Sonra raket orta süratte öne, aşağıya ve topun altına doğru götürülür.
Topa vuruş sırasında vücut ağırlığı oyuncuya bağlıdır. arkadaki ayaktan öndeki ayağa aktarılırken dizler tekrar bükülür. 


Backhand Kesik Servis:

Ayaklar omuz genişliğinde açık,sağ ayak sol ayaktan bir adım ileride ve dizler bükülüdür.
Top havaya atılırken kol geriye çekilerek vücut ağırlığı arkadaki ayağa verilir.
Top aşağıya düşerken geriye doğru yarı açık olan raket yukarı arkadan aşağı öne doğru götürülür.
Vuruş sırasında vücut ağırlığı sağ bacağa aktarılırken dizler bükülü durumdadır.C- Yan Falsolu Servisler :

Bu servisler daha çok spin atak oynayan oyuncular tarafından kısa olarak kullanılırlar.
Bu servislerde amaç topun kendi sahamızın forehand köşesine gelmesini sağlamaktır.
Böylece kolaylıkla forehand spin veya atak olanağı bulmuş oluruz.

Genellikle kullanılma şekli açısından iki türlüdür.

1 - Raketin ucu yukarıya bakar şekilde.
2- Raketin ucu aşağıya bakar şekilde.

1- Raketin Ucu Yukarı Bakar Şekilde

Bu servis yalnızca raketin forehand yüzü ile yapılabilir.
Ayaklar omuz genişliğinde açık ve paraleldir.
Vücut masaya yan dönüktür.
Top yukarı doğru atılırken raket başın yan tarafına ve geriye doğru götürülür.
Bu sırada dizler bükülerek çömelik durum alınır.
Top düşerken dikey şekilde olan raket hızlıca aşağıdan öne doğru 
kolun büküklüğü tamamen kaybolacak şekilde yatay olarak hareket ettirilir.2- Raketin Ucu Aşağı Bakar Şekilde
Bu servis raketin hem forehand hem de backhand yüzü ile atılabilir.

Forehand yüzü ile

Vücut masaya yan dönük, ayaklar omuz genişliğinde açık ve sol ayak sağ ayaktan bir adım öndedir.
Top yukarı atılırken açık durumda olan raket yukarı arkaya doğru götürülür.
Bu sırada vücut ağırlığı sağ bacağa verilir.
Top aşağıya düşerken raket yukarı sağ taraftan aşağı sol tarafa doğru hareket ettirilir.
Topa raket yarı açık veya aşağıya doğru dikey şekildeyken vurulur.
Hareket sırasında vücut ağırlığı sol bacağa aktarılır.
Backhand yüzü ile

Bu servis topa en fazla yan dönüşün kazandırıldığı servistir.
Vücut masaya paralel ve ayaklar omuz genişliğinde açıktır.
Bazen sol ayak sağ ayaktan bir adım geride olabilir.
Raket sol kalça seviyesindedir.
Top yukarı doğru atılırken vücut ağırlığı sağ bacağa aktarılır.
Top aşağı düşerken raket dikey veya yarı açık şekilde vücuda paralel olarak soldan sağa doğru hareket ettirilir. Kolun bu hareketi sırasınd vücut ağırlığı sol bacağa aktarılır.

 
  219534 ziyaretçi  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol