RAKET TUTUŞ
 

RAKET TUTUŞ ŞEKILLERI

Klasik Tutuş — El Sıkma Tutuşu ( Shakehand )

Bu tutuş şekli el bileğin biyomekanik olarak her yönde ve açıda rahat hareket edebilmesini sağlar.
İşaret parmağı tam olarak açık olacak ve raketin sapa yakın
alt kenarı üzerine yerleştirilir.
Diğer üç parmak raketin sapını kavramaktadır.
Başlangıç çalışmalarında duyarlılığın arttırılması ve tutuşun iyi öğrenilınesi için top zıplatılırken raketin sapını tutan üç parmak harekete sokulmaz.
Parmak
değişikliklerini ve kaymalarını önlemek için yapılan duyarlılık çalışmalarında duvarda top zıplatmalar yapılabilir.
Raketin yüzünde bulunan ve direksiyon görevi
gören parmakların hafif yer değiştirmesi hata sayılmaz.
Bu tutuş biçimi çoğunlukla a
vrupalı oyuncular tarafından benimsenmiş olup diğer kıtalardaki oyuncular tarafından da kullanılmaktadır.


Klasik Tutuş (El sıkına Tutuşu)

Avrupa tarzı raket tutan yeni başlayanlar içinde en sık görülen hatalar.

 

 

 


 

Raketin tutan kenar ile başparmak işaret parmağı arasında iç içe geçmesi forehand daha iyi kullanılmasını sağlar fakat backhand zayıflar.

Bıı,sporcuların forehand kullanmaları için lehine yapılan bir hatadır.

Raketin çok sıkı tutulması bileğin serbest dolaşımını kısıtlar.

Rakel gevşek tutulur,işaret parmağı ise sadece lastik üzerinde destekler ve başparmak sapı etrafında yerleştirilir. Bilek hareket özgürlüğüne sahiptir, ancak kontrolü ve raket desteğini azaltır.

Kalem Tutuşu ( Penholder )

Bu tutuş ismini parmakların kalemi tutar şekilde olmasından almaktadır.
Baş ve işaret parmaklan raketin yiiz kısmında yer alırlar.
Bu parmakların şekilleri daha değişik biçimlerde de olabilir.
Diğer üç parmak ise raketin arka kısmında yine değişik şekillerde yer alabilir.
Bu tutuş biçimi çoğunlukla Asyadı ve Uzak Doğulu oyuncular tarafından kullanılmaktadır.
Bu ülkeler kendi ekollerine göre raketi tutarken parmaklarını değişik biçimlerde yerleştirmektedirler.

Ancak,son yıllarda, Asyalı oyuncular genellikle klasik tutuşu kullanmaya başladılar.
Çinde, klasik kullanan oyuncularda bir artış vardır.
Örneğin Çinli oyuncu Kong Liııghui Wang Ligin gibi üst düzey oyuncular bu tutuş şeklini kullanırlar.

Çin ve Japon oyuncular arasındaki temel farklar şunlardır:

Çin yönteminde bilek hareketinin aşırı özgürdür,raket serbest ve her şeyi yapabilmelerini sağlar.
Ancak bu hareket özgürlüğü raket kontrolü azalır ve bazı forehand vuruşlarım zorlaştırır.

Kalem tutuşu kullanan oyuncular, masaya yakın oynamaya çakşırlar ve açıldıklarında uzun hareketler yapmak zorundadırlar.
Backhand vuruşu kısa hareketleri yapmak için bile kullanılarak yapılan bir vuruştur.Masaya yakın oynamak zorundadırlar.
Klasik ve kalem tutuşu arasında farklar

Klasik tutuş raketin backhaııd top-spin kullanmaya imkân tanır ancak kalem tutuşu backhand top- spin tekniği kullanımını kısıtlar.

Yani klasik tutuş kavrama,backhand ile kalem tutuşu üzerinde avantaja sahiptir.
Örneğin, klasik tutuşu ile oynayan oyuncunun en iyi silahı bir backhand topspin doğal olarak herhangi bir mesafeden özellikle masadan uzak mesafelerden başarıyla yapabilir, kalem tutuşu kullanan oyuncular için neredeyse imkânsız bir vuruş.

Kalem tutuşunda bilek hareketi daha fazla özgürdür bu yüzden servis atışları ve karşılamaları ile ilk toplarda daha etkilidirler.

Klasik tutuşu ofansif veya defansif yani farklı stilleri tercih eden sporcular öte yandan, kalem tutuşu genellikle küçük ve hızlı hareketlerin hem forehand ve backhand yararlanarak masaya yakın oynamalılar defans oyun stiline uygun değildir.
-------------------------------------------------------------------

Raket tutuş çeşitleri

Genel olarak raket el fazla sıkılmadan serbest ve rahat bir şekilde tutulmalıdır.
Vuruşların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kol omuz ekleminden serbest hareket edebilmelidir.

Raket tutuşları iki çeşittir.
Birincisi tenis tutuşu veya el sıkışır(tokalaşma) şekilde olan tutuştur.Bu tutuşa klasik tutuş da denilir.
İkinci tutuş ise kalem tutuşudur.

Klasik tutuş (shakehand)

Bu tutuş şekli el bileğinin biomekanik olarak her yönde ve açıda rahat hareket edebilmesini sağlar.Raketin her iki yüzünde ve sapında parmakların durumu şekilde görüldüğü gibidir. 
Kısaca tarif edecek olursak;işaret parmağı tam olarak açık olacak ve raketin sapa yakın kenarı üzerinde yer alacaktır.
Diğer parmaklar raketin iç yüzünü sapa yakın olan kenarı üzerine yerleştirilir.Diğer üç parmak raketin sapını kavramaktadır.
Başlangıç çalışmalarında duyarlılığın
arttırılması ve tutuşun iyi öğrenilmesi için top zıplatılırken raketin sapını tutan üç parmak harekete sokulmaz.
Bu çalışma oyun sırasında parmak değiştirmeye (küçük parmak kaymalarında) yardımcı olur.
Parmak değişikliklerini ve kaymalarını önlemek için yapılan duyarlılık çalışmalarında duvarda top zıplatmalar yapılabilir.
Raketin yüzünde bulunan ve direksiyon görevi gören parmakların hafif yer değiştirmesi hata sayılmaz.


■ Kalem tutuşu (penholder)

Bu tutuş ismini parmakların kalemi tutar şekilde olmasından almaktadır. Şekilde görüldüğü gibi baş ve işaret parmakları raketin yüz kısmında yer alırlar. 
Bu parmakların şekilleri daha değişik biçimlerde de olabilir.
Diğer üç parmak ise raketin arka kısmında yine değişik şekillerde yer alabilir.
Bu tutuş biçimi çoğunlukla Asya'lı ve Uzak Doğu'lu oyuncular tarafından kullanılmaktadır.
Bu ülkeler kendi ekollerine göre raketi tutarken 
parmaklarını değişik biçimlerde yerleştirmektedirler.


 
  219534 ziyaretçi  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol