FOREHAND-BACKHAND KESME
 


 FOREHAND CHOP

Atak yapılmamış top kesiliyorsa Chop demektir.
Chop, hiçbir zaman sayı almak için kullanılmaz, daima yardımcı bir elemandır.

 

Hareketin topsuz önden görünüşü
                Hareketin topsuz yandan görünüşü
                Hareketin önden görünüşü
                Hareketin yandan  görünüşü
                Hareketin arkadan görünüşü
                HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI
1-Sağ ayak önde, dizler bükülü ve esnek, göğüs az eğilmiş durumdadır.
2-Kol vücuda ne yapışık ne de uzak olacak şekilde, raket sağ omuza kadar kalkmalıdır.
(öğretici olarak bu harekete dikkat edilmelidir.)
3-Chop'ta raket daha çok sıkılabilir ve daha sert vuruş yapılabilir şekilde olmalı ve normal masa
yü­zeyine 45° eğik tutulmalıdır.
4-Rakipten gelen top ken­di sahamıza düştüğü an pozisyon alınmış olmalıdır.
5-Raket, sağ ayak hareketi ile 45° çizgisinde sol omuzdan aşağıya doğru iner.Fakat bu hareket to­pa
falso kazandırmaz.
Falso vermek için, topla ra­ketin teması anında hafif bir bilek hareketi yapıl­malı,
fakat hareketin yönü değişmeden aşağıya ka­dar inmelidir.(Bilek silkelemesi)
6-Bir başka durumda, yukarıdan aşağıya doğru gelen raket tam kepçeleme şeklinde hareket ettirilir­se falso verilebilir.
FORE HAND CHOP'UN HATALARI
Karşıdan bakan bir kimse, yukarıdan inen ra­ketin arka yüzünü hiçbir suretle görmemelidir.
Gö­rüldüğü an Forehand chop hatalı yapılmış olur.
BACKHAND CHOP

Hareketin topsuz önden görünüşü
                


Hareketin önden yakın plan görünüşü
                


Hareketin yandan görünüşü
                


Hareketin arkadan görünüşü
                


Hareketin önden uzak plan görünüşü
                


HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI
1-Ayak uçları aynı hizada hazır pozisyonunda beklenir.
2-Karşıdan topun gelişine göre sol ayak geriye bir adım çeilmeye başlanır.
3-Aynı anda omuv ve kol sola doğru dönmeye başlarken dirsek üst kol ile 90 derecelik bir açıya gelmiştir.
4-Raket yavaşça sol kulağa doğru yukarı çekilirken raket masaya 45 derecelik bir açıdadır.
5-Dizler bu arada bükülü pozisyonunu almıştır.
6-Raket topa temas etmek üzere masaya yatay bir açı indirilir.
7-Buluşma esnasında bilek kesinlikle bükülmez.
8-Belden ve dizlerden hafif bir yaylanma yapılarak top karşı alana gönderilir.
9-Hareket tamamlanır tamamlanmaz vücut hemen bir sonraki hareket için pozisyonunu alır.
------------------------------------------------------
Kesik Vuruş

Bu vuruşlarda top kendi yatay ekseni etrafında geriye doğru döner.
Bu dönüşü sağlamak için raket ile topun alt kısmına teğet olarak vurulur.
Bu vuruşlarda topun az kesilmesi veya çok kesilmesi oyuncunun isteğine ve karşıdan gelen topa bağlıdır.

Vuruştaki zamanlamaya bağlı olarak iki türlü kesik top vardır.
1 - Geç kesik vuruş
2- Erken kesik vuruş

Geç kesik vuruş:

 

Başlangıç duruşu:

Forehand : Ayaklar büyük bir adım kadar açık ve sol ayak sağdakinden öndedir.

Backhand : Burada da ayaklar büyük bir adım kadar açık fakat sağ ayak soldakinden öndedir.

Vuruşa hazırlanma yarı kapalı durumda olan raketin geriye götürülmesi ve dizlerin biraz
gergin duruma getirilmesiyle oluşur.
Bu sırada vücut ağırlığı arkadaki ayağa yüklenir.
Topun düşme devresinde dizler bükülür, açık durumda olan raket uzun ve yavaş olarak, arka yukarıdan ön aşağıya doğru götürülür.
Böylece vücut ağırlığı öndeki ayağa aktarılır.
Topa vurma noktası Forehand'de vücudun yanında Backhand'de ise vücudun önündedir.


Erken Kesik Vuruş :

Başlangıçtaki duruş geç kesik vuruştaki gibidir.
Fakat ayaklar omuz genişliği kadar açıktır. Geç kesik toptan farkı hareketin biraz daha hızlı,
raketin dik veya yarı açık durumda topun düşmeye başladığı en yüksek noktasında vurulmasıdır. Erken kesik topta dizlerin gerilip bükülme hareketi geç kesik toptakine göre daha azdır. 
  219534 ziyaretçi  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol