ÇOCUK ÇALIŞTIRMA
 

YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI

Masa tenisine yeni başlayan çocukları çalıştırmak için teknik becerileri yüksek,ciddi,çok iyi konsantre olabilen ve gözlem kabiliyeti yüksek olan bir çalıştırıcı gerekir.
Genel inanışa göre masa tenisine başlamak için en uygun yaş 7 dır.
İlk çalışmalar şunlardır:
Masa çalışmalarına geçmeden,kendine has amacı ve yapısı olan,8-10 ayrı çalışma olmalıdır.
Her çalışma yaklaşık 60-75 dakika arasında olmalıdır.
Bir önceki çalışma amacına ulaşmadan çalıştıncı bir sonraki çalışma geçmemelidir.

RAKET TOP UYUMU
Masa tenisine yeni başlayan oyuncular için raket-top uyumunu sağlamak çok önemli ve sonraki aşamalarda tekniklerin öğretiminde bize doğru ve etkili vuruş tekniğini öğrenmemize kolaylık sağlayacaktır.

Ekipman:
Oyun alanını belirleme, oyun araçlarımızı tespit etmek.
Raket tutuş şeklini belirlemek. Klasik (Slıakchand) ve Kalem (Penholder) tutuşu

Top zıplatma:
Top zıplatma önce forehand tarafı ile belirlediğimiz sayı kadar sektiıebilmeleri.
İkinci aşamada backhand tarafı ile aynı şekilde sektirmeleri gerekiyor.
Üçüncü aşamada ise çapraz top sektirme bir backhand ve bir forehand.

Duvara karşı oyun:
Yine aynı şekilde topu duvara vuruyoruz ve yerde bir defa sektikten sonra raket ile tekrar duvara vurmaya çalışıyoruz.
Aynı çalışmayı duvardan sonra top yere değmeden vurarak yapıyoruz.
Topu zıplatmadan,raket yüzeyinde düşürmemeye çalışmak, bunu sabit ve hareket halindeyken yapmak.


Serbest oyun ve zıplatma oyunları

 İlk çalışma

İlk seansta çocuklar çalıştırıcı ve çalışma ortamını tanırlar.
Bu seansta amaç çalıştırıcı ile çocuklar arasında bir bağ oluşturmaktır.
Bu aşamada masa tenisinin amacından hiç bahsedilmez.
Çocuklar ile arasında bir bağ oluşturmanın yanı sıra,çalıştırıcı,her çocuğun hazır olma durumunu,disiplinini ve el düzgünlüğünü gözlemleyerek belirlemelidir.
Seans sırasında çalıştırıcı her çocuğun hareketlerini gözlemlemelidir.
Bu daha sonraki seanslar için çok önemlidir.
Çalıştırıcı amacın çocukların dikkat ve konsantrasyonlarını artırmak ve hislerini keskinleştirmek olduğunu unutmamalıdıri


İkinci çalışma (toplu oyun)


Her çocuk için bir top gerekir.Bunların boyu tenis topu kadar veya biraz daha büyük olmalıdır.
Bunlara ek olarak çalıştırıcıya 5 adet pota çemberi ve tahta veya karton kutu gerekir.

Bunlarla yapılabilecek çalışmalar:

Top ile odanın etrafında koşmak.Odanın etrafında koşarken topu havaya atıp yere düşürmeden tutmak.
Topu devamlı yerde zıplatarak odanın etrafında koşmak.
Çalıştırıcının her düdük çalışında yukarıdaki çalışmaları değiştirmek.
Yukarıdaki alıştırmaları yere çömelmiş olarak yapmak.Yerden 2-3 m. yüksekliğe asılmış potalara toplarla basketbol oynar gibi top atmak.Bunu yaparken de toplan çemberin tam ortasına atmaya çalışmak.
Topları 10-15 cm uzaklıktan karton kutulara atmaya çalışmak.

Yukarıdaki alıştırmaların tümü basit bir şekilde yapılmalıdır. Bir çok çocuk topu nasıl kullanacağını bilmez. Bu alıştırmanın amacı çocukların lopa 11e derece bükmedebildiklerini görmektir. Bu seansta her çocuğun konsantrasyon seviyesi dikkatlice takip edilmelidir.

Üçüncü çalışma: Masa tenisi topu

Bu seansta çalıştırıcıya 2 set top gerekecektir.
Bir sette çocukların sayısı kadar tenis topu, diğer sette ise 50-80 adet masa tenisi topu olmalıdır.

Bu seans 3 kısımdan oluşur.
Birinci kısımda ilk seansta yapılan koşmalar tekrarlanır.
İkinci kısımda tenis toplarıyla yapılan çalışmalar çalıştırıcının ekleyebileceği çeşitlemelerle tekrarlanır.
Üçüncü kısımda ise çalıştırıcı ilk defa masa tenisi toplarını ortaya çıkartır ve çocuklara topun boyunu,rengini ve ağırlığını gösterir vc top üzerinde oluşabilecek spin ve hızlar hakkında bilgi verir.
Daha sonra önceki çalışmalarda tenis topları ile yapılan çalışmalar masa tenisi topları ile tekrarlanır.
Masa tenisi topunun kapasitesini gösterebilecek ve çocukların anlamasını sağlayacak çeşitli çalışmaların yapılması çok önemlidir.

Dördüncü çalışma -

**Raket ve masa tenisi topu 

Bu seans için gerekli ekipman tenis ve masa tenisi topları ve masa tenisi raketleridir.

Bu bölüm 3 kısımdan oluşur.
İlk bölümde daha önceki koşma çalışmaları tekrarlanır.
İkinci bölüm yine tenis toplarıyla yapılan çalışmalardan oluşur.Yalnız topu zıplatırken dikkatli olmaya çok önem verilmelidir.Bu çalışmalar sırasında çocuklar toplan servis için 11cm. kadar yükseğe atmaları gerektiğini kendileri keşfetmelidirler.Çalıştırıcı servis için topu havaya atarken kolun ilk durumunu ve sonrasında vücudun yapması gereken takip hareketlerini vurgulamalıdır.

Çalışmalar şunlardır:

Çocuklar ayakta dururken, otururken, yürürken, koşarken veya zıplarken topu tek elle yerde zıplatırlar.
Topu kaçırmadan zıplatarak koşarlar.

Koşarken topu sağ ve sol elleriyle değişik yüksekliklere zıplatırlar
Yukarıdaki alıştırmaları engeller arasında zigzag yaparak tekrarlarlar.

Bu alıştırmaların amacı çocukların hareketlerine ritim ve simetri verebilmektir.
Bu aşamada çocuklar vücutlarına hükmetmeyi öğrenmelidirler.
Seansın üçüncü bölümünde çocuklara ilk defa raket verilir.
Çalıştırıcı raket, tarihçesi, zamanımıza 
kadar gelişmesi (malzeme, şekil, ağırlık açısından) konularında kısa açıklamalarda bulunur.
Raket tutma şekillerini (Avrupa ve Asya) ve basit raket vuruş hareketleri gösterir ve sonra ilk alıştırmaya geçilir .

**Raket ve masa tenisi topu 

Bıı seansta gereken ekipman masa tenisi toplan ve çemberlerdir.İlk bölümde çemberler kullanılır.

Çalışmalar şunlardır:

Çocuklar odanın bir köşesinden diğerine koşarak çemberleri yerde döndürürler.

Çocuklar çemberleri yere paralel olarak 30-40 cm yükseklikte tutarlar.Çember bu pozisyondayken ayakları birbirlerine yapışık ve dizlerini yukarıya doğru çekerek çemberin içine ve dışına zıplarlar.
Çemberleri yukarıya doğru atıp çember düşerken içine girmeye çalışırlar.

İkinci bölümde,çalıştırıcı masa tenisi raketi ve toplarını kullanır.
Çalıştırıcı çocuklara topu raket üzerinde dengede tutma çalışması yaptırabilir.
Çocuklar topu ne kadar süre düşürmeden raket üzerinde tutabileceklerini görürler.
Daha sonra bir önceki seanstaki çalışmaları ve duvarda top zıplatma çalışmalarını yaparlar.
Çalışmayı daha zorlaştırmak için duvara 100-150 cırı yüksekliğinde bir çizgi çizilir ve topu hu çizginin üzerine vurma zorunluluğu getirilir.
Çocuklar raketin her iki yüzünü kullanmalıdırlar.
Daha sonra duvara 150 cm yükseklikte 40 cm lik daireler çizilir.
Çocuklar topu dairenin tam ortasına almaya çalışarak yine top zıplatma çalışmalarını yaparlar.
Bu çalışma sırasında çalıştırıcı çocukların raketi doğru şekilde tuttuklarını kontrol eder ve kol hareketlerini yavaş yavaş düzeltmeye başlar.
İlk aşamada top yerde zıpladıktan sonra duvara atılır.
İkinci aşamada ise top yerde zıplatılmadan duvarda zıplatılır.
Çalıştırıcı çocukların vücut hareketlerine çok dikkat etmeli ve hatalarını anında düzeltmelidir.
Bu ikinci aşama ikili çocuklar arasında da yapılarak rekabet hissi verilmelidir.

Çalışmaları mükemmelleştirmek

Bu bölümde gerekli olan ekipman tenis topları,çemberler,raket ve masa tenisi toplarıdır.
Bu seans iiç kısımdan oluşur:
İlk bölümde daha önceki bölümlerdeki tenis topu alıştırmaları tekrar edilir.
İkinci bölümde çemberli alıştırmalar yapılır.
Üçüncü aşamada ise çocuklar topu raketleriyle yerde zıplatırlar.
Yerde top zıplatma çalışmasını ilk önce ayaklar sabit olarak, daha sonra yavaş yavaş yürüyerek,
sonrasında ise hızlı yürüyerek yaparlar.
Daha sonra aynı çalışmayı engelleı arasından geçerek yaparlar.
Çalıştırıcı çalışmayı daha da karmaşık yapmak isterse lopu sıralı olarak yerde ve raket üzerinde zıplattırabilir. Raketin her iki yönü de kullanılabilir.
Bu çalışmalar sırasında kol hareketlerine çok dikkat edilmelidir.
Çocuklar bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra yere,bir çizgi çizmek,75 cm yüksekliğinde bir ip germek veya bir banko yerleştirmek gibi bir engel konmalıdır.
Bu çalışmaların amacı çocukların vuruş hislerini geliştiril el ve ayak koordinasyonlarını da sağlamaktır. Çalışmaların kolaydan zora, basitlen karmaşığa doğru gitmesi çok önemlidir.

Masa tenisi masası

Bu seansta gereken ekipman ip atlama ipi, raketler, toplar ve bir de masadır.
Bu seans üç kısımdan oluşur:
İlk kısımda her çocuğa bir atlama ipi verilir.
Çocuklar çalışma-dinlenme zamanlamasına dikkat ederek ip atlama becerilerini geliştirir.
İkinci kısımda bir önceki seansta yapılan top-raket alıştırmalarının gerekli olan kısımları tekrar edilir.
Üçüncü kısımda ise ilk defa masa ile tanışırlar (file hariç).
Yapılması gereken ilk temel çalışmada çocuklar karşılıklı olarak masalara geçerler ve bir tanesi topu masanın karşı tarafına çapraz olarak zıplatır,karşı taraftaki çocuk ise topun yerde (ayak basılan zeminde) zıplamasını bekleyip sonra masanın karşı tarafına atar.
Bu çalışma önce raketin bir tarafını kullanarak,sonra da diğer tarafını kullanarak yapılır.
Bu çalışma ile çocuklar vuruş sırasında masaya göre nerede durmaları gerektiğini öğreneceklerdir.
Bu çalışmayı yaparken topa, topun en yüksek noktasında vurulmalıdır.
Dirsekleri vücudun yan kısmından ayrılmamalı ve omuzları topun gidiş açısına paralel olmalıdır.
Bu çalışmada file gerekmemektedir, sadece topun masada zıplaması yelerlidir.
Bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra masaya lile takılır ve aynı çalışma tekrarlanır.
Bu çalışmada çocukları motive etmek için kiiçük yarışmalar da yapılabilir.
Çocukların hareketlerinin düzgünlüğü kontrol edilmelidir.
Çocukların en az enerji harcayarak en iyi sonucu verecek hareketleri kendilerinin bulmasını sağlamak en az bunun kadar önemlidir.
Bu çalışına sonunda çocukları masa ve file ile tanıştırma aşamasına gelinmektedir.

 Masa tenisi çalışması

Bu seansta diğer alıştırmalarda kullanılan tüm ekipmanlar kullanılacaktır.
Çalışma programı aşağıdaki gibidir :

 Koşma, top ve ip atlama çalışmaları.

Kısa bir aradan sonra raket,tutuş,masa,file ve bazı masa tenisi kuralları hakkında açıklamalar yapılmalıdır.
Basit masa tenisi hareketleri uygun ayak hareketleri ile birlikte topsuz olarak gösterilir.
Forehand ve backhand hareketleri önce ayrı ayrı, sonra da birlikte gösterilir.
Vücut esnekliği için jimnastik hareketleri yapılır.
Kas kuvvetlendirmek için jimnastik hareketleri yapılır.
Masa başında forehand ve backhand hareketlerinin önce ayrı ayrı,sonra da birlikte öğrenilmesi.
Raketin üzerine bir top yerleştirip serbest elin işaret parmağıyla top rakete sabitlenir ve forehand-backhand hareketleri 20-30 defa yapılır.
Raket üzerinde top zıplama seviyelerini ritmik olarak değiştirerek zıplatılır.
Bu çalışma önce raketin bir yüzünde, sonra diğer tarafında, ve son olarak da her iki tarafını sıralı olarak kullanarak yapılır.
Masada forehand ve backhand vuruş hareketleri çalışılır.
Fiziksel kuvvetlendirme çalışmaları,zıplamalar,barfiks ve karın kası çalışmaları yapılır.
Çalıştırıcı (topu masada zıplatarak) ile çapraz forehand vuruş çalışmalan,sonra da backhand vuruş çalışmalan yapılır. 

ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI

Çocukların masa tenisi çalışmaları aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gereklidir:
-Raket tanıtılmalı ve nasıl tutulacağı öğretil­melidir.

-Oyun hakkında ön bilgiler verilirken çocu­ğun oynayıp dikkatleri dağıtmasına izin verilmemelidir.

-Kurallara uyma ve dikkat etme başta gelmelidir.

-Oturduğu yerde topa normal tutulan raket­le havaya doğru sıçratmalar yaptırılmalı ve topu raketle tutması öğretilmelidir.

-Bu çalışmalar sırasında yetenekli çocukla­rı seçmeli ve bunlarla daha çok ilgilenmelidir.

-Duvara atılan ve yere değdikten sonra vu­rulan topla çalışma yapılmalıdır.

-Raketle topu sıçratmada çocuk yürümek zorunda bırakılmalıdır.

-Başlangıçta bu hareketler çocuklara mono­ton gelir.Bunları oyunlarla süslemek gereklidir.Örneğin iki grubu beraber yürütüp hare­ketler yaptırılabilir.

-Daha sonra Backhand ile ayni hareketler tekrarlanmalıdır.

-Bir süre sonra raketin bir Forehand bir Backhand tarafı ile vurularak top sıçratması yaptırılmalıdır. -Ayni çalışma duvarla da olabilir.

-Bütün bu hareketler yaptırılırken çocuklar daima topa baktırılmalıdır.

-Bir süre sonra çocuklar masada karşılıklı olarak topla oynatılmalıdır.Bu hareket hem ForHand, hem de Backhand'le yaptırılmalıdır.Bu arada yavaş yavaş çocuğa duruş şekilleri öğretilebilir.

-Bu çalışmalar sırasında kabiliyetli çocuklariyice belli olacağından,onlarla ilgi arttırılmalıdır.

-Çalışmalar sırasında çocuklara topu aynı mesafeye sıçratması yani kontroluna alması öğretilmeli, zıplama kontrollu olmalıdır.Topun yükselmesi daima ayni ölçüde bulunmalıdır.

-Masadaki çalışmaya raketsiz başlanmalıdır.Örneğin topu elimizle atıp çocuğun elle tutması istenmeli ve bu hareketi maksimum da yapmasına dikkat etmelidir.Tabli topu sağa sola atarak çocuğun ayaklarının çalıştırılması da unutulmamalıdır.

-Masa tenisinin ya seyrederek,yahut da bilen birisinin nezareti altında öğrenilebileceği telkin edilmeğe çalışılmalıdır.Bu arada kabiliyetli çocuklar hergün yarım saat kader iyi oyuncuları seyrederlerse yetişmeleri daha iyi olur.
TOPUN OYUNA SOKULMASI
Çocukların topu oyuna sokmalarında da aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir :
-Falsosuz düz top içeri atılmalıdır.Bu arada öğretilecek en önemli çalışmalardan biri de sol elde duran topa sağ elle bağlantı kurulmasıdır.
-Önce sol elle topun yükseltilmesi öğretilmelidir.
-Normal duruşta sol elle havaya atılan topa vurması sağlanmalıdır.Bu vuruş maksimumda yapılmalı ve her seferinde daha hızlı olmasına gayret edilmelidir.Bu hemen hemen Forehand atağa benzer.
-Çocuk bu işi yapamıyorsa,antrenör çocuğun elini tutar,elinin serbest olmasını sağlar ve vuruşta ona yardımcı olur.Bu hareket ancak çocuk topu oyuna sokamadığı zaman yapılmalıdır.
-Çocuk servisi atmaya başladığı zaman dahi her zaman bir evvelki hareketlerin tekrar ettirilmesi ve bu hareketlerin unutulmaması sağlanmalıdır.
-İki çocuk karşı karşıya konulduğu zaman biri servis atıp diğeri eliyle tutmalı,diğeri servis atarken öbürü eliyle tutmalıdır.Bu hareketin dalma Forehand'le yapılması lâzımdır.
-Çocuklar biraz daha iyi servis atmaya başladıkları zaman antrenör çocuğun karşısına geçip çok yavaş hareketlerle topu içeri atmasını öğretmelidir.
-Çocuğun bu hareketleri dalma yavaş yapmasına dikkat etmeli,şayet hızlı yapıyorsa doğru dahi olsa hata olarak kabul edilmelidir.
-Biri servis atarken diğeri içeri atmalı, öbürü servis atarken de diğeri içeri atmalıdır.Çocuk yüzlerce defa topu dışarı atsa dahi hareketin doğruluğuna bakılmalıdır Çalıştırıcı buna çok dikkat etmelidir.
-Forehand servis atan çocuk bir zaman normal servis atamıyacaktır.Bütün problem diğer çocuğun servisi nasıl karşılıyacağıdır.
-Daha iyi bilen bir kimse servis atarsa çok faydalı olur.Bu kimse topu tutacağı yerde ikinci bir top daha atarak çocuğu alıştırmış olur.
-Bu arada çocukların içeriye top atma durumlarına göre seçim yapılmalı ve seçilenler diğerlerinden ayrılmalıdır.
-Elemanlar verimli bir çalışmayla diğerleriyle ayni seviyeye geldikleri zaman birleştirilmelidir.
-Tabii ki,bazan anormal top atışları olacak ve karşılayan çocuk zorlanacaktır.Biz mümkün olduğu kadar çocuğa maksimumdan evvel vurmasını öğretmeliyiz.
-Şu ana kadar çocuk üst çalışma yapmış oluyor.Bundan sonra çocuğa ayak çalışmaları yaptırılmalıdır. Bu, çocuğun aklının ayaklarına gitmesi ve üst kısım çalışmalarını unutması demektir.Başlangıçtaki bu şaşkınlık normal karşılanmalıdır.
-Çocuk gösterilen ayak hareketlerini hazmedemiyorsa,10 dakika sonra yalnız el çalışmasına dönülmelidir. Aksi halde çocuk üst çalışmayı da unutur.
-Bir müddet geçtikten sonra gene her iki hareket birleştirilmelidir.Eğer yine çocuk yapamıyorsa,tekrar üst,yani el çalışmasına geçilmelidir.
-Çocuk bu iki hareketi beraber yaptıktan bir müddet sonra yavaş yavaş Backhand çalışmasına geçirilmelidir.
-Antrenör çocuğa Backhand vuruşunun yalnız kol hareketini göstermelidir.
-Backhand'ın birinci kısmında,raket açık başlıyarak gittikçe kapanacak şekilde,geriden ileriye doğru bir hareketle yaptırılmalıdır.Bu esnada top rakete değdiği anda,raket derhal geriye,başlangıç noktasına çekilmelidir.Bu görünüş olarak güzel bir hareket olmadığı halde zamanla çocuk bu iki hareketi kendiliğinden birleştirecektir.
-Bu sırada dikkat edeceğimiz en önemli hususlar,çocuğun vuruşun başlangıç anında raketinin açık olması ve top yüksek gelse de maksimumdan evvel yakalayıp gittikçe kapanan bir hareketle topa müdahale edebilmeyi sağlamasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 
  219533 ziyaretçi  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol