MASA TENİSİ OKULU
  FOREHAND KESME
 
    FOREHAND CHOP
 
Atak yapılmamış top kesiliyorsa Chop demektir.
Chop, hiçbir zaman sayı almak için kullanılmaz, daima yardımcı bir elemandır.

Hareketin topsuz önden görünüşü
                
Hareketin topsuz yandan görünüşü
                Hareketin önden görünüşü
                Hareketin yandan  görünüşü
                Hareketin arkadan görünüşü
                HAREKETİN TEORİK AÇIKLAMASI


1-Sağ ayak önde, dizler bükülü ve esnek, göğüs az eğilmiş durumdadır.
2-Kol vücuda ne yapışık ne de uzak olacak şekilde, raket sağ omuza kadar kalkmalıdır.
(öğretici olarak bu harekete dikkat edilmelidir.)
3-Chop'ta raket daha çok sıkılabilir ve daha sert vuruş yapılabilir şekilde olmalı ve normal masa yü­zeyine 45° eğik tutulmalıdır.
4-Rakipten gelen top ken­di sahamıza düştüğü an pozisyon alınmış olmalıdır.
5-Raket, sağ ayak hareketi ile 45° çizgisinde sol omuzdan aşağıya doğru iner.Fakat bu hareket to­pa falso kazandırmaz. Falso vermek için, topla ra­ketin teması anında hafif bir bilek hareketi yapıl­malı, fakat hareketin yönü değişmeden aşağıya ka­dar inmelidir.(Bilek silkelemesi)
6-Bir başka durumda, yukarıdan aşağıya doğru gelen raket tam kepçeleme şeklinde hareket ettirilir­se falso verilebilir.FORE HAND CHOP'UN HATALARI
 
Karşıdan bakan bir kimse, yukarıdan inen ra­ketin arka yüzünü hiçbir suretle görmemelidir.Gö­rüldüğü an Forehand chop hatalı yapılmış olur.
 
  Bugüne kadar ( 164207 ziyaretçi ) sitemizi incelemiştir.